Informace pro rodiče – hasičský kroužek

V důsledku hledání rezerv v personální obsazenosti lektorů kroužku, jsem na prosincové členské schůzi SDH Kolovraty podal návrh, aby došlo k restruktualizaci kroužku. Účelem není kroužek pohřbít, jak může po nesprávném přečtení mého článku v Kolovratském zpravodaji vyznít, ale vzhledem k tomu, že vhodných zájemců o podílení se na výcviku hasičské mládeže je nula, musel jsem hledat jiné alternativy. Jen pro informaci o požadavcích na takovou osobu je v nástinu: adept musí být schopný výuky dětí, nesmí trpět psychickou poruchou či deviací (těžko se to odhaluje, neboť se tyto lidé umí přetvařovat, ale máme nástroje pro zjištění určitých nesouladů. Hasiči Kolovraty nemají zájem, aby se u sboru vyskytly kauzy různých pedofilních skautských vedoucích atd.), má zodpovědnost za dítě na kroužku, musí se účastnit různých školení a seminářů konaných městským sdružením hasičů a dále musí na děti působit přátelským dojmem a případně odhalit, pokud je dítě týráno či šikanováno.

Víte, všechno je pohoda, dokud se nic nestane. A v tom tkví problém.

Hasičský kroužek fungoval do roku 1989 s přehledem a tradicí. po pádu komunismu a následné cestě demokracie, byly od některých obrozených lidí názory, že dobrovolní hasiči (dříve požárníci) jsou k ničemu. Proto spousta sborů dobrovolných hasičů ukončila činnost a jejich majetek byl prodán. Já jsem navštěvoval kroužek pod vedením Františka Jeništy do roku 1995, kdy poté po vnitřních sporech ve sboru byl zrušen. V dubnu 2002 jsem navázal na Františka Jeništu a kroužek obnovil. Obcházel jsem místní poflakující se děti a postupně jsme utvořili tým, z něhož někteří členi jsou v zásahové jednotce. Za tu dobu jsem po svém boku vystřídal několik lektorů (někteří se nehodili k dětem, jiní na děti neměli nervy). Vždy jsem chtěl, aby byl hasičský kroužek pro děti bezpečný a týmový. V roce 2004 jsem se stal jednatelem sboru, ale u mládeže jsem zůstal stále. V roce 2010 jsem se stal starostou sboru a zástupce velitele jednotky SDH Kolovraty. Několikrát jsem chtěl kroužek fungující předat, ale vždy to nedopadlo dobře. Čtvrtým rokem se podílí se mnou na hasičském kroužku současný jednatel sboru Miroslav Marinčič.

S činností starosty sboru a zástupce vel. sboru je spojena spousta úkolů a je to časově náročné. S mládeží také. Jen pro informaci pro ty, kteří neví, tak činnost u sboru dobrovolných hasičů v ČR je zcela bezplatná a bez žádných materiálních výhod a vykonávána ze svého volna. Což znamená, že musíme z něčeho žít, tak máme každý své zaměstnání. Proč říkám v ČR? Záměrně, neboť v sousedním Německu je činnost také bezplatná (zdarma), ale… pro zaměstnavatele je perfektní mít dobrovolného hasiče, nebo´t má úlevy na dani, dále v případě jeho odvolání na zásah – má vše proplacené. Samozřejmě, že kdyby měl všechny zaměstnance dobrovolné hasiče, tak by měl svým způsobem činnost firmy zajištěnou, ale zas horké to není a Němci by asi své podnikání na daňových úlevách nepostavili 🙂 To jen tak pro úvod, pro členy mají zase slevy na dani z nemovitosti (v Německu je vysoká), dále slevy a akce na oblečení, cestovné atd. Nedostávají přímo peníze za činnost, ale ušetří.To v ČR není nic. Žádná výhoda pro zaměstnavatele ani člena, teda pokud se dá brát v současné době za výhodu nelhostejnost a morální radost jedince, když pomůže jinému…

Jsem rád, že v lidech toto zakořeněné je a někdy víc potěší po úspěšném zásahu, když člověk vidí, že byl prospěšný a pomohl člověku v nouzi, či ohrožení, než kdyby zato dostal nějakou částku dle ceníku. Takhle je naše činnost k nezaplacení!

Výše uvedené jsem popsal pro orientaci o čem ti dobrovolní hasiči jsou. Vycházím z toho, že kdo nezná tradici (měl dobrovolného hasiče v rodině, či jím byl než se přestěhoval), tak tyto informace nejsou běžně k dostání. Proto pokud jsem se někoho dotkl svým článkem ze zpravodaje, tak po přečtení tohoto si myslím, že zmíněné rozhořčení, bylo jen z nedostaku informací, což napravuji.

A nyní přejdu ke konkrétně aktuální situaci: Jak jsem již shora uvedl, že došlo k restruktualizaci kroužku. Znamená to jediné. Vzhledem k tomu, že lektoři nejsou, je potřeba snížit stav členské základny kroužku s posunutí věkové hranice na 12 let. Jde o to, že kroužek vedeme ve dvou lidech, kdy při zaměstnání v jednom. Mou hlavní prioritou je kvalita výuky a vychování budoucího dospělého člena SDH Kolovraty. Vyjímku z věkové hranice udělím jen v konkrétních případech pro eminentní zájem člena a schopnost činnosti se staršími. Nikomu nechci krátit dětství, proto je na rodičích, zda je vhodné své dítě do kroužku dát. Již to nebude o hrách či soutěžích, ale více o hasičině a konkrétní činnosti úměrné věku nad 12 let.

Přesto bude více kroužek otevřen veřejnosti a s rodiči může dítě na kroužku být a případně se i účastnit akcí (nebřebíráme zodpovědnost za dítě).

V závěru pár pokynů. Vzhledem k tomu, že výuka a výcvik členů kroužku bude početně přesně nastavena, tak při neomluvení se dopředu 2 x dojde k vyloučení člena z kroužku. (poté už jen s rodičem, či zákonným zástupcem). Může to vyznít tvrdě, ale jsou sestaveny učební stanovy a plány na každý kroužek, dále exkurze, kdy je přesně početně dán počet lidí. V dnešní době, kdy už jsou mobilní telefony 20 let na trhu, si nemyslím, že by to byl problém.

Doufám, že toto vyjádření rozjasní váš přehled o SDH Kolovraty.

Ivo Hasalík

Pokud máte nějaké dotazy či doplnění, kontaktujte mě na email: starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz  nebo tel: 773 614 999.

 

Zařazeno v rubrice: Aktuality, Články