Přehled zásahů za rok 1998

18. března
Čerpání a čištění obecní studně, vyproštění spadlých skruží, 1+10

27. a 28. dubna
Čištění požární nádrže, 1+9

2. května
Čerpání požární nádrže, 1+5

6. května
Čerpání a vybírání kalu z požární nádrže, 1+7

11. a 13. května
Mytí vozovky k požární nádrži, 1+8

22. května
Požár zemědělské usedlosti v Kamenici okres Praha – východ, 1+8, CAS 32 T815, Da 12 Avia

27. května
Napouštění požární nádrže, 1+3

10. června
Čištění parkoviště a vozovky u hřiště TJ Sokol Kolovraty, 1+7

15. července
Čerpání studny v Mukařově okres Praha – východ, 1+3

20. července
Dovoz vody a zalévání zeleně u požární nádrže, 1+2

21. července
Čerpání studny a dovoz vody, 1+3

10. srpna
Dovoz vody, 1+3

20. září
Požár chaty v Šeberově, 1+6, 2x CAS 32

4. října
Likvidace padlého stromu v Kolovratech ul. V haltýři, 1+4, DA 12 Avia

28. října
Padlý strom přes komunikaci v Kolovratech ul. Do hlinek, 1+8, DA 12 Avia, DA Niva

2. listopadu
Likvidace stržené plechové střechy na rodinném domku v Kolovratech v ul. U Vodice, 1+6, DA 12 Avia, DA Niva

7. listopadu
Čerpání studny a poražení stromu, 1+5

21. listopadu
Čerpání studny a její opětovné napuštění v Lipanech, 1+4

2. prosince
Dovoz vody do Lipan, 1+3

13. prosince
Požár osobního automobilu v Kolovratech ul. Pod zastávkou, 1+10, 2x CAS 32, DA NIva

Zařazeno v rubrice: Zásahy