Obec Kolovraty

Z historie obce

Historie dokazuje, že Kolovraty existovaly již ve 12. století. Patřily k župě Zlické (nyní Kouřim). Jméno Kolovraty se prvně objevuje v listu, jimž Přemysl Otakar I. dne 17. ledna 1205 „veškeré svobody a darování čtvero popluží v Kolovratech klášteru Ostrovskému panem Mladotou potvrzuje“.

V roce 1620 měly Kolovraty mimo tvrz sedm chalup, z nichž dvě byly zbořeny. Sousední Tehovičky (nyní součást obce) měly šest gruntů a Lipany dva grunty. V této době byla také postavena zvonička. Kantor Uhříněveský za službu v kostele pobíral 1 zl. 46 kr. ročně, včetně zvonění klekání v Uhříněvsi a Tehovičkách. V roce 1848 měly Kolovraty 20 domů a 173 obyvatel, Tehovičky 18 domů a 147 obyvatel. V Lipanech bylo 7 domů a 55 obyvatel.
Železniční trať Praha – Benešov byla koncesována roku 1866 a jízda byla zahájena v červenci roku 1871. V letech 1897 – 1898 byla postavena škola. Roku 1920 je dostavěna zastávka a prodej jízdenek byl zahájen 20. listopadu téhož roku.

Významný je letopočet 1925, kdy byla provedena elektrizace obce. O rok později byl zřízen nový hřbitov, na který se dosud pochovává. Osada Tehovičky byla přičleněna k obci Kolovraty a její název byl zrušen, takže roku 1930 měla obec Kolovraty 1 868 obyvatel.

Kostel je zasvěcen sv. Ondřeji a první písemná zmínka o něm je z roku 1350, kdy náležel do děkanství říčanského. Kdy byl kostel postaven, není známo, ale měl, jako téměř všechny kostely, svého faráře. Roku 1408 se zde vyskytuje již jen kněz Petr jako zástupce faráře. Kostel je postaven ve slohu románském, roku 1767 přestavěn zvenčí ve slohu barokním. Uvnitř je ponechán vítězný oblouk románského stylu. Oltář je však barokní, stejně jako kazatelna se soškou sv. Pavla. Na řečništi je reliéf Dobrého pastýře. Nad oltářem je obraz sv. Ondřeje, malovaný r. 1861 Jakubem Husníkem v rokokovém stylu. Obrazy, které visí na stěnách, představují sv. Jeronýma a sv. Máří Magdalénu a pocházejí z 18. století. K jižnímu boku kostela přiléhá nízká rozložitá věž. Vchází se na ní gotickým portálem, který pochází z kolovratského hradu. Na věži je zvon z roku 1546, druhý zvon, odlitý r. 1705, byl za 1. světové války zabaven pro vojenské účely.

Současnost obce

Kolovraty leží na železniční trati Praha – České Budějovice. Kolovraty s osadou Lipany mají cca 1 400 obyvatel. K obvodu Praha 10 byla obec připojena 1. července 1974. V obci je základní škola s 1. – 5. postupným ročníkem. Původní budova, která byla postavena v roce1897, byla postupně rekonstruována tak, aby vyhovovala současným požadavkům (hřiště, tělocvična). Rovněž areál mateřské školy s třemi pavilony, postavený v 70tých letech, kapacitně i vybavením odpovídá současným podmínkám. V sousedství mateřské školy se nachází víceúčelová budova. Je zde umístěna školní jídelna, dětský, praktický a zubní lékař a pošta. Ve středu obce se nachází budova Místního úřadu a hasičská zbrojnice. Sokol, oddíl kopané, vlastní moderní fotbalové hřiště s velmi kvalitními kabinami. Toto sportovní zařízení vytváří slušné podmínky pro činnost tohoto oddílu. V současné době je obec plně napojena na vodovodní síť Pražských vodáren. Po zhroucení socialistického zřízení došlo k výraznému posílení dotací na rozvoj obce. Díky obrovskému úsilí Obecního zastupitelstva se podařilo vybudovat čističku odpadních vod a podstatnou část hloubkové kanalizace. Byla dokončena povrchová kanalizace, plynofikace a vybudovány tenisové kurty, obnovují se povrchy vozovek a chodníků. V současné době je nově v provozu informační centrum, kde sídlí i knihovna.

Podrobné informace naleznete na oficiálních kolovratských stránkách www.kolovraty.cz


Zvětšit mapu

Fotky převzaty z www.kolovraty.cz

Znak obce Kolovrtay

Modro stříbrný štít, na něm orlice z poloviny stříbrná a z poloviny červená se zlatou korunkou na hrdle.