Členové sboru

Sbor dobrovolných hasičů Kolovraty má k 31.12.2022 celkem 85 členů. Z tohoto počtu je 49 mužů, 14 žen a 22 mladých hasičů. Jednotka je zařazena do kategorie JPO III.

Funkcionáři sboru:

Michal Beneš – velitel sboru a velitel jednotky SDH

Patrik Vítek – starosta SDH

Martin Dynybil – náměstek starosty SDH

Miroslav Marinčič – jednatel SDH

David Mašek – vedoucí kolektivu mladých hasičů

Michal Oplt – preventista SDH

Tomáš Herega – strojník SDH

Martin Sulan – hospodář SDH

Martin Burda – revizor SDH

Antonín Burda – kronikář SDH

Zásahová jednotka:

Zásahová jednotka má 23 členů , kteří jsou voláni v případě potřeby. Každý člen je proškolen pro práci u požárů, živelných pohrom, ale i u dopravních nehod. Někteří ze členů mají i odbornostní zkoušky jako nositelé dýchací techniky, první pomoc, obsluhu motorové pily, vyprošťovací zařízení atd. Všichni členové zásahové jednotky jsou vybaveni zásahovým oblekem, botami a ochrannou přilbou. Pro práci v zakouřeném prostředí používají dýchací přístroje Draeger.

Aktuální informace o zásazích jednotky naleznete na Facebooku: https://www.facebook.com/HasiciKolovraty/

Kolovratský dorost:

V květnu roku 2002 byl při SDH Kolovraty opětovně založen kroužek mladých hasičů. V kroužku byly pod vedením Ivo Hasalíka a Miroslava Marinčiče připravováni nejen teoreticky a prakticky, ale také fyzicky pro následné účasti na soutežích. V roce 2014 posílil team vedoucích Michal Beneš. Díky jeho zkušenostem s požárním sportem, byla zahájena intenzivní příprava družstev pro požární útok a další soutěže. Od roku 2018 se již pravidelně družstva účastní hasičských soutěží a první skvělé výsledky se začali objevovat.

Více aktuálních informací naleznete na Facebooku: https://www.facebook.com/detikolovratyhasici/