Členové sboru

Sbor dobrovolných hasičů Kolovraty má k 1.6.2015 celkem 52 členů. Z tohoto počtu je 10 žen. Jednotka je zařazena do kategorie JPO III.

Funkcionáři sboru:

Martin Dynybil – velitel

Michal Oplt – starosta,

Miroslav Marinčič – jednatel, vedoucí mládeže

Pavel Stuchlík – revizní komise

Martin Sulan – hospodář

Marek Čermák – kulturní referent

Antonín Burda – kronikář

Zásahová jednotka:

Zásahová jednotka má 23 členů , kteří jsou voláni v případě potřeby. Každý člen je proškolen pro práci u požárů, živelných pohrom, ale i u dopravních nehod. Někteří ze členů mají i odbornostní zkoušky jako nositelé dýchací techniky, první pomoc, obsluhu motorové pily, vyprošťovací zařízení atd. Všichni členové zásahové jednotky jsou vybaveni zásahovým oblekem, botami a ochrannou přilbou. Pro práci v zakouřeném prostředí používají dýchací přístroje Draeger.

Kolovratský dorost:

V květnu roku 2002 byl při SDH Kolovraty opětovně založen kroužek mladých hasičů. Pod vedením Ivo Hasalíka a Miroslava Marinčiče se členové kroužku věnují nejen teoretické a praktické přípravě, ale i přípravě fyzické. V roce 2014 posílil team vedoucích Michal Beneš. Díky jeho zkušenostem s požárním sportem, byla zahájena intenzivní příprava družstva pro požární útok.