Oslavy 110. let od založení SDH Praha – Kolovraty

S přípravou těchto oslav žačínáme již koncem roku 2003. Jde nám především o zajištění návštěvy našich kamarádů z Wuppertalu a Deggendorfu. K tomu chceme připojit několik doprovodných akcí i pro naše spluobčany. Spojení akcí do několika dnů bychom organizačně nezvládli a na nějeké velkolepé oslavy zas nemáme peníze. Začneme již tradičně v únoru plesem, v červnu pak plánujeme návštěvu našich kamarádů a den otevřených dveří v naší zbrojnici.

Největším oříškem však zůstává zajištění programu pro naše kamarády. Zajistit v dnešní době ubytování, stravování za slušné peníze je opravdu rebus. Největším problémem byl pak počet úšastníků , který se několikrát měnil. Největší šok nás však čekal týden před samotným příjezdem, kdy deggendorfští odřekli 21 lidí, pro které jsme měli objednáno ubytování a stravování. Samozřejmě, že větší část nákladů si naši hosté hradili sami. Především ubytování a stravování v hotelu.

Pro nás pak začíná perný týden náročné přípravy, aby vše klaplo. Již v pondělí 7.6. zajišťujeme pití, jídlo a další potřebné. Problémem je pro nás i uzavření restaurace v Kulturním domě. V úterý kupujeme vepře a děláme domácí zabijačku, abychom měli jídlo na večeře a obědy, které budeme podávat v Kolovratech.

Čtvrtek 10.6.2004
Ve čvrtek 10.6. večer přijíždí kamarádi z Wuppertalu, kteří jsou ubytováni na Jižním městě v hotelu Kupa. Právě v době oficielního přivítání v naší zbrojnici, je vyhlášen poplach pro naši zásahovou jednotku s výjezdem na požár autovrakoviště v Praze Štěrboholích. Po půldruhé hodině se jednotka vrací na základnu. Mezitím pokračuje příjemné posezení s našimi hosty, kteří si pochvalují jak jaternice, tak jelítka. Ke zpříjemnění nálady vyhrává harmonika pana Missbichlera. Po půlnoci končíme, hosté odjíždějí a my začínáme s úklidem.

Pátek 11.6.2004
V pátek 11.6. mají naši přátelé na prohlídku Prahy. Dopoledne Staré město, Václavské náměstí a odpoledne Malá strana, kde je objednán oběd a nakonec Pražský hrad. V 10 hodin je plánováno přijetí a prohlídka na Staroměstské radnici. Pro zaneprázdnění náměstka primátora pana Blažka nás přijal pan Gosman ředitel HZS Praha. Po tomto přijetí si mohli naši hosté prohlédnout s odborným výkladem historické místnosti Staroměstské radnice. Po celodenní prohlídce následoval návrat do hotelu, kde je večeře a večer zpět do Kolovrat, do kulturního domu na společné posezení. K tanci a poslechu hrají klávesy a jako zpestření se nám předvedl i majitel elektronického flašinetu, který má ve svém repertoáru několik stovek skladeb.

V pátek odpoledne přijíždějí i naši kamarádi z Deggendorfu – Deggenau. Sice jenom ve čtyřech, ale o to více jsme rádi, že jsou to právě ti, kteří pamatují i první setkání před 16 lety, a kteří nás navštěvují pravidelně. Po malé svačině jedeme s našimi hosty do Nedvězí, kde jsou ubytováni. Večer zpět do Kolovrat na večeři a do Kulturního domu, kde je již další program společný.

Sobota 12.6.2004
V sobotu 12.6. se ráno všichni setkáváme v Kolovratech, odkud jedou naši hosté na prohlídku hasičského musea v Přibyslavi. Po prohlídce je zde připraven oběd a odpoledne se vrací do Kolovrat a zpět na ubytovny. My zatím připravujeme večeři a večerní posezení při dechovce. Po večeři, která je podávána ve zbrojnici se přesunujeme do Kolturního domu, kde nám hraje Česká švitorka.

Neděle 13.6.2004
V neděli 13.6. je slavnostní schůze, na kterou jsou pozváni delegace z obou našich družebních sborů. Ostatní mají volno na individuelní prohlídku Prahy. Přítomni jsou i zástupci obce, ústředí Sdružení hasičů ČMS, Sdružení hasičů ČMS hl. m. Praha, zástupce magistrátu a další pozvaní hosté. U příležitosti tohoto výročí nám byla udělena Sdružením hasičů ČMS pamětní stuha k Čestnému praporu. Patnáct členů, z toho dva z Deggendorfu a dva z Wuppertalu, obdrželi pamětní medaile vydané u příležitosti 140. výročí založení prvního dobrovolného sboru v Českých zemích. Starosta SDH a velitel pak převzali z rukou zástupce hasičů z Wuppertalu nejvyšší německé vyznamenání udělované za zásluhy o přátelství s německými hasiči a jejich jednotkami od Německého svazu hasičů. Velitel pak i “ Čestný odznak hasičů Wuppertal ve stříbře“. Rovněž od kamarádů z Deggendorfu obdržel stříbrnou medaili “ Za mimořádné zásluhy.“ Velice nás potěšilo i blahopřání od paní starostky města Deggendorf. Hosté z družebních sborů obdrželi od nás malé dárky a Pamětní listy. Po schůzi následuje společný oběd a káva v požární zbrojnici. Odpoledne se deggendorfští vrací domů. Kamarádi z Wuppertalu mají volno a od 15 hodin prohlídku stanice HZS č.5 v Praze Strašnicích. Po prohlídce zpět do hotelu na večeři a závěrečné setkání v Kolovratech ve zbrojnici. K dobré náladě hraje opět pan Missbichler na harmoniku. Poslední proslovy, poděkování a před půlnocí se rozcházíme s přáním se opět po dvou letech setkat ve Wuppertalu.

Pondělí 14.6.2004
Pondělí 14.6. se jedeme rozloučit k hotelu na Jižní město. Ještě malý nákup na památku nebo dárek z hypermarketu a autobus s kamarády se vrací do Wuppertalu.

Zařazeno v rubrice: Články