Souhrn aktualit za rok 2005

24. prosince
Radostné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2006 Vám přejí členové SDH Praha – Kolovraty.

22. prosince
Účastníme se slavnostního předání materiálního vybavení pro pražské dobrovolné jednotky, které bylo zakoupeno Magistrátem hl. m. Prahy. Předání proběhlo v Praze 8 na Kundratce za účasti náměstka primátora. Naše jednotka obdržela 3 ks čtyřkanálových kapesních radiostanic, 1 ks kapesní radiostanice se šestnácti kanály, 4 ks vozidlových radiostanic, 4 ks auto lékáren, proudnici „Turbokador“ a 8 dílů hadic „C“.

19. listopadu
Účastníme se podzimního školení strojníků na stanici HZS Praha č.5.

10. listopadu
Byla nám dodána objednaná elektrocentrála 230V/380V, kterou je možno umístit ve vozidle DA Avia.

13. října
Zakoupili jsme kalové čerpadlo SIGMA na 220V.

10. října
Poslední rozloučení s vozidlem NIVA, které u našeho sboru sloužilo od roku 1998. Na vozidle byla vyvařena karoserie, dostalo nový nástřik a majáky. Nyní bylo z úsporných důvodů převedeno na SDH Radotín.

10. října
Za účasti velitele sboru, správce hasičské zbrojnice a zástupce Obecního úřadu byla provedena řádná inventura majetku, se kterým náš sbor hospodaří.

8. října
Účastníme se na školení velitelů SDH na stanici HZS Praha č.5.

18. září
Umožňujeme prohlídku s výkladem v požární zbrojnici pro občany, kteří se účastnili akce „Po stopách historie Kolovrat“.

10. září
Účastníme se oslav 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Průhonicích s technikou DA Avia a RZ T 613 v počtu 1+4.

3. září
Propagační akce v rámci závodu „Hostivařský pedál“, ukázka hašení hořících atomobilů a výstava naší techniky CAS 32 T 815 a RZ T 613 v počtu 1+4

3. září
Propagační akce na parkovišti u obchodního domu Hypernova v Praze Průhonicích s ukázkou vyproštění z havarovaného vozidla s technokou RZ T 613 v počtu 1+1.

31. srpna
Slavnostní přijetí primátorem hl. m. Prahy na magistrátu a poděkování členům SDH za pomoc při výstavbě protipovodňových zábran. Za náš sbor se účastnil zástupce velitele.

25.června
Jako technická četa pomáháme se zajištěním městské soutěže v požárním sportu v Praze Hostivaři v počtu 1+8.

19. června
Spolupracujeme při natáčení reklamního šotu v Kolovratech v počtu 1+5.

4. června
Na dětském dnu v Dolních Měcholupech předvádíme ukázku zásahu a vyproštění pomocí nůžek.

28. května
Ukázkou zásahu s pěnou a výstavou techniky CAS 32 T815, DA Avia a T613 Speciál se podílíme na dětském dnu v Kolovratech.

14. května
V požární zbrojnici se koná společné posezení u příležitosti „Dne matek a hasičstva“.

1. dubna
V rámci akce „Noc s Andersenem“ pořádáme den otevřených dveří v požární zbrojnici.

12. března
Asistujeme při filmování v ul. U Vodice v Kolovratech s CAS 32 T815 v počtu 1+2.

12. února
Je pořádán tradiční „PLES HASIČŮ“. Ples byl zahájen ve 20 hodin v sále kultůrního domu „U Boudů“. Pro zcela vyprodaný prostor hrála k tanci a poslechu skupina „AKORD“ až do pozdních nočních hodin.

30. ledna
Naše CAS 32 T 138 byla odvezena na opravu převodovky do odborného servisu.

18. ledna
V sídle Městského združení HČMS se koná periodické přezkoušení velitelů SDH.

15. ledna
Vyhodnocení minulého roku na „Valné hromadě“, která se konla od 15 hodin ve společenské místnosti hasičského domu.

800 let Kolovrat (1205-2005)
V tomto roce oslaví obec Kolovraty 800 let od svého vzniku.

Zařazeno v rubrice: Aktuality