Souhrn aktualit za rok 2007

26. srpna
Účast na propagační akci v Praze Lipanech. Sousedské setkání a ukázka naší techniky v počtu 1+4 od 13 do 17 hod.

6. srpna
Vozidlo CAS 32 T815 přivezeno z opravy a vyzbrojeno. V 19:15 bylo opět nahlášeno na výjezd.

3. srpna
Vůz CAS 32 T815 byl odzbrojen a odvezen na opravu do odborného servisu.

11. července
Proběhlo přezkoušení členů zásahové jednotky pro práci s motorovou řetězovou pilou.

28. – 29. června
Vozidla CAS 32 T815, DA 12 Avia A31 a DA T613 na STK.

23. června
Ukázka naší techniky a zásahu na dětském dnu v Křenicích (Praha východ). Technika CAS 24 Scania, od 14 do 17 hod v počtu 1+1.

10. června
Proběhl den otevřených dveří v naší hasičské zbrojnici, který trval od 9 do 19 hod. Počet přítomných členů 1+9.

8. června
Poslední rozloučení s vozidlem Tatra 613 osobní (spz ADS 33-84), které bylo předáno SDH Chodov.

2. června
Ukázka techniky (CAS 24 Scania) a zásahu na propagační akci od 13 do 16.30 hod v počtu 1+4.

26. května
Na dětském dni, který se konal na hřišti TJ Kolovraty představujeme od 14 do 16.30 hod naší techniku CAS 24 Scania a DA 12 Avia A31a předvádíme zásah v počtu 1+5.

28. dubna
Účastníme se na celopražském námětovém cvičení „Točná“. Jedná se o nácvik dálkové dopravy vody s velkým převýšení (Vltava – letiště Točná). Po ukončení cvičení následovalo vyhodnocení a ukázka IZS včetně hašení z vrtulníku.
Technika CAS 24 Scania, DA 12 Avia A31 v počtu 1+9.

29. února
Městskou část Praha Uhříněves a Kolovraty navštívil prezident republiky Václav Klaus s chotí Livií. Prezidentský pár si při svém krátkém zastavení v Kolovratech našel chvíli, aby pozdravil místní obyvatele před Infocentrem a teké zavítal mezi obyvatele Domova s pečovatelskou službou. Před odjezdem se stihl pozdravit s členy našeho sboru. Více informací o této události naleznete na kolovratských webových stránkách.

10. února
V kultůrním domě „U Boudů“ pořádáme jako každoročně tradiční ples hasičů. K tanci a poslechů hrála hudební skupina „Pohoda“. Ples byl hojně navštíven a zábava trvala až do pozdních nočních hodin. K zajištění plesu přispěly mimo jiných i firmy „Omikron nábytek“ a „Umbro CZ“.

27. ledna
V zasedací místnosti hasičské zbrojnice se od 15 hodin uskutečnila výroční valná hromada. Na jednání se účastnili zástupci okolních sborů, Obecního úřadu, HZS Praha a MSH ČMS. Po projednání všech bodů následovalo malé občerstvení a přátelské posezení při hudbě.

Zařazeno v rubrice: Aktuality