Dobrá rada: na vodu se musí pomalu a s rozmyslem

Po letošních přívalových deštích, se náš sbor setkával s žádostmi spoluobčanů o urychlené vyčerpání vody ze sklepů nebo studní. Rychlost v tomto případě není to nejlepší řešení. Proto několik rad jak na to.

Samotné zaplavení sklepa může mít několik příčin:

1. voda vnikne do sklepa dveřmi, odvodňovacím kanálkem z přeplněné veřejné dešťové kanalizace nebo větracím okénkem.

2. voda vnikne do sklepa porušenou izolací sklepního zdiva.

3. sklep není vůbec izolován a hladina vody ve sklepě je ovlivněna výškou hladiny povrchové vody v okolí.

V prvním případě je možné provést čerpání ihned po zaplavení a to za předpokladu, že je izolace sklepa v pořádku a nehrozí další přítok vody do sklepa.
V druhém případě je výhodnější nějaký čas počkat, až se hladina povrchové vody v okolí objektu sníží, a potom provést odčerpání. Čerpáním vody ihned po stoupnutí hladiny ve sklepě uděláme ze sklepa prostor, do kterého se bude stahovat všechna špína z okolí. Při intenzivnějším čerpání může dojít k dalšímu poškození izolace sklepa, protože čerpáme vodu ,která působí určitým protitlakem proti přítoku další vody. V extrémním případě pak může dojít i k poškození základů objektu vodou, proudící do sklepa z okolí, která si vymílá cestičky ve zdivu. Po několika dnech , někdy i týdnech, až se povrchové vody sníží, můžeme zahájit čerpání. I malým čerpadlem, bychom měli tuto vodu vyčerpat. Pokud však při čerpání hladina vody neklesá, je nutné ještě nějaký den počkat, neboť přítok je stále intenzivní.
Ve třetím případě je nutné sklep uzpůsobit těmto podmínkám a utvořit ve sklepě malé “ Benátky “. Police a zařízení ve sklepě umístit na pilotech, aby případná voda tyto věci nepoškodila. Čerpat vodu z neizolovaného, nebo ze špatně izolovaného sklepa nemá smysl.Voda sem vniklá odteče sama tak rychle, jak rychle klesá hladina povrchové vody v okolí. Voda, kterou byste vyčerpali, se zanedlouho vrátí zpět.

Obdobný postup doporučujeme dodržet i u studní. Každá studna má svoji hladinu zásobenou spodními prameny. Po přívalovém dešti se může hladina zvýšit o průsak z bočních pramenů napájených povrchovou vodou. Do studny tedy vnikne určité množství závadné vody, ale další už ne, neboť voda ve studni vytvoří protitlak proti vniknutí další vody. Provedemeli však ihned vyčerpání, utvoříme ze studny prakticky jímku kam se nám stáhne všechna špína z okolí, a studnu zcela znehodnotíme. I zde je lépe počkat na pokles povrchové vody. Pokud nám při pozdějším čerpání proudí stále voda z bočních pramenů mezi skružemi, je vhodné čerpání přerušit a ještě počkat, aby se studna opravdu naplnila jen vodou ze spodních pramenů.Používáte li vodu ze studny k pití musíte ještě studnu vydezinfikovat, vyčistit, několikrát vyčerpat a vzorek vody nechat přeměřit na higienické stanici.

Burda Antonín, velitel SDH Kolovraty

Zařazeno v rubrice: Články