Článek uveřejněný v Kolovratském zpravodaji 2/2013

 

Vyhodnocení a informace ohledně náboru a kroužku mladých hasičů

 

V úvodu bych začal bolestným problémem posledních let a to je stav členů v zásahové jednotce a členů pro chod hasičského kroužku. Pro nábor nových lidí jsme, dle mého názoru, udělali maximum. Propagaci sboru na květnové akci, kdy na U rampě na dětském hřišti pro dorost na Skále jsme uskutečnili hasičské odpoledne se zajímavým a poutavým programem, včetně her a pohoštěním. Zlatým hřebem byla ukázka lezců a následné vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla a předání záchranné zdravotní službě. Ohlas občanů byl veliký, návštěvnost hojná, ale… Nepřineslo to efekt v podobě posílení členů hasičské základny, ač jsme během této akce s lidmi komunikovali. Před rokem, když jsem říkal, že si beru věc náborů na starost, včetně posílení lektorů hasičského kroužku, mi chyběla dost zásadní zkušenost – úhel pohledu, který jsem nabyl až po dalším pokusu o rozšíření hasičské základny, a tím byl nábor nových členů zveřejněný v Kolovratském Zpravodaji. Po několika dotazech uchazečů na výši platu a další materiální výhody, mi tento úhel pohledu došel. Týká se to i mládeže. Většina nových obyvatel je natolik konzumní a povrchně zaměřená, že většinu svých aktivit mimo práci by chtěla zaplatit. Vyvstal z toho slogan „Dobrovolnost znamená blbost“. Přitom je ještě složité pro výběr člena do zásahové jednotky i fakt, že ten dotyčný musí být psychicky a fyzicky odolný, musí se podrobovat školením a celkově tuto činnost nemůže dělat každý. Proto jsem musel i některé ochotné uchazeče odmítnout, neboť nesplňovali předpoklady a k mládeži také nikoliv. Tito nevhodní lidé chtějí buďto všechno nebo nic, tudíž by jim nestačilo být členy a dělat podporu členům zásahové jednotce, či být pod dohledem s akcí mládeže. Proto výstupem z této zkušenosti je to, že pokud uděláme prezentaci sboru pro občany, dostaví se konzumní obyvatelé, aby zaplácli svůj čas místo pobytu v obchodním centru nebo grilováním na svém pozemku. Je to smutné, ale jsem rád, že jsem mohl ze své naivity prozřít a získat tuto zkušenost. Jen je to o spoustu ztraceném času při pohovorech a rozhovorech, co pak na výstupu nemá žádný význam.

Tady navazuji na mládež, kdy to výše uvedené má hodně společného. Zajímavá otázka je, proč je zásahová jednotka na hranici personální obsazenosti a proč kroužek mladých hasičů praská ve švech? Něco je zřejmě špatně… Ano je smutné a o to s větší hořkostí jsme si na prosincové členské schůzi museli přiznat, že se z kroužku mladých hasičů stala bezplatná odkládací služba pro rodiče, co si chtějí od svých ratolestí odpočinout a ještě je něco někdo naučí. Většinou děti vodí matky, neboť otcové, když přijdou, po nabídce ke vstupu do hasičského sboru už vícekrát nepřijdou a posílají se svými dětmi manželky, prarodiče atd. Jen pro vaši informaci, roční průměr počtu přítomných dětí na hasičském kroužku byl 36 dětí, což na 2 až 3 lektory je opravdu mnoho. Proto jsme si na prosincové členské schůzi položili otázku, zda má smysl dělat tento bezplatný servis chův pro konzumní lidi, kteří řeší jen sobecky své věci a nemají zájem se podílet na této dobrovolné činnosti? Je to tvrdé? Možná ano, ale také je to reakce na aktuální situaci ve společnosti a pokud dobrovolní hasiči nebudou pružně reagovat na situaci, může dojít k úpadku zájmu a co potom? Proto jsem vznesl návrh na řešení této personální situace a ten zní: Od ledna 2013 dojde k výraznému zeštíhlení členů kroužku mladých hasičů, kdy tento kroužek bude směřován jako doplňková činnost pro ratolesti členů dobrovolných hasičů, dále pro děti s eminentním zájmem o tuto činnost a také bude posunut výrazně vzhůru věk z 6 let na 12 let a výše, aby došlo k přípravě člena a po dovršení plnoletosti byl vyškolen a zařazen do zásahové jednotky. Ono to bude i lepší pro ty, co kroužek utváří, že s nízkým počtem dětí v kroužku bude kvalita výuky mnohonásobně vyšší, což je mou hlavní prioritou. Tento můj návrh byl jednohlasně schválen.

Pro shrnutí: kroužek bude zejména pro děti členů sboru, dále pro opravdu velký zájem o činnost a bude zaměřen na kvalitu výchovy jednotlivých členů. Proto bude na rodičích uchazečů rozhodnutí, zda vstoupí ke sboru, či nikoliv. Ale neznamená to, že by byl kroužek pro ostatní uzavřen. Budou kmenové děti v kroužku a pokud rodiče, kteří nechtějí vstoupit do sboru či nemohou atd., mohou chodit s dětmi jako pozorovatelé a budou celou dobu kroužku za své dítě či děti zodpovídat. Tudíž může být na kroužku třeba 50 dětí, kdy to bude omezeno pouze z kapacitních důvodů, ale kmenových bude 8. Z toho vyplývá, že 42 dětí bude pozorovateli (mohou se účastnit i výuky či akce), ale pod přímým dohledem zákonného zástupce. Výsledkem je otevřenost kroužku, ale zároveň vyřešen problém s nedostatkem lektorů a úrovní kroužku, která prudce klesla a opravdu chůvy neposlušným a rozmazleným dětem dělat nebudeme, to je opravdu ztráta našeho soukromého času.

Nyní mi dovolte přejít k trošku pozitivním věcem ohledně personální situace. Máme 2 nové členy v zásahové jednotce, kteří jsou schopní, týmoví a nevzešli z náboru, nýbrž vytipováním konkrétními členy sboru. Tímto směrem se hodláme při rozšíření členů vydat. To se domnívám, že je cestou oproti klasickému náboru. Proto je dobré, že i mezi novými obyvateli nejsou jen konzumenti, ale i normální lidé.

Ivo Hasalík

starosta sboru

Veškeré podněty, nesouhlasné či souhlasné dotazy, názory rád zodpovím na mailu:

starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz

Účelem uvedeného článku není kritika převážně nových obyvatel této obce, ale reálná zpětná vazba s konkrétním postupem, který je v článku uveden. Beru si za své, že mnoho obyvatel ani neví, co dobrovolní hasiči jsou, co znamená dobrovolnosti atd.

Znovu podotýkám, že jsme stále otevření novým členům i dětem (u těchto je nutnost s doprovodem rodičů nebo zákonného zástupce), a proto pokud máte odvahu a váš zájem o dění nekončí hranicí vašeho pozemku, kontaktujte mě na uvedený email a domluvíme další postup (setkání, pohovor či rozhovor).

Zařazeno v rubrice: Aktuality, Články