Článek ve Zpravodaji

Vážené čtenářky a čtenáři,

vzhledem k množícím se dotazům na můj email ohledně činnosti sboru dobrovolných hasičů, jsem si připravil výtah otázek a odpovědí pro lepší orientaci.

 

Kdo jsou kolovratští hasiči?

Kolovratští hasiči jsou nedílnou součástí této obce, neboť se jedná o tradiční spolek, který byl založen již v roce 1894. Liší se od jiných spolků a sdružení tím, že se nejedná jen o volnočasovou aktivitu, ale jde o organizovanou složku začleněnou v integrovaném záchranném systému (IZS). Takže, abych shrnul úvodní otázku, co nebo kdo jsou kolovratští hasiči? Jsou chloubou této obce a každého jejího obyvatele. Ať již toho, kterému v nouzi pomohli nebo teprve pomůžou.

 

Jak jsou organizováni a k čemu slouží? Dublují práci HZS?

Organizace je téměř vojensky organizovaná, což znamená, že zásahy jsou prováděny pod jednotlivým velením. Co to znamená? Jednotné velení na zásahu znamená, že velitel jednotky nebo velící hasič jednotky dává pokyny, které jednotka plní. Velitel družstva nebo jednotky musí mít znalosti, zkušenosti a zodpovědnost za jednotku. K čemu jednotné velení? Je nutné si uvědomit, že hasiči zasahují vždy tam, odkud ostatní prchají. Z tohoto důvodu se jedná o velmi nebezpečné situace s vysokým rizikem zranění nebo úmrtí zasahujícího hasiče. A teďka, kdyby si každý na místě zásahu dělal (ať už dle nejlepšího vědomí a svědomí) vše, co jej zrovna napadne, tak dojde k ohrožení života a zdraví nejen jeho, ale i dalších jeho kolegů, kamarádů či parťáků. Jak jsem se zmínil o veliteli tak jsou poté další funkce např. strojník, nosič dýchací techniky atd. K získání těchto funkcí nestačí jen to, že si řeknu „teď jsem velitel nebo strojník“. Každá funkce se získává vzděláváním (teoretickým a praktickým výcvikem) pod vedením profesionálních hasičů a některé znalosti a nároky jsou obdobné jako u funkcí profesionálních hasičů.

 

Co se týče dublování, nebo řekněme zdvojování činnosti HZS, je fakt ten, že nejbližší HZS pro Kolovraty je základna HZS ve Strašnicích, ul. Průběžná. Také na Chodově, ul. Květnového Vítězství. Ano lze namítat, že základna HZS je i v Říčanech, což je kousek. Kousek ano, ale jedná se již o území jiného kraje, kdy vyslání jednotky do jiného kraje není až tak jednoduché. Samozřejmě je sepsáno memorandum o spolupráci mezi dotčenými kraji, ale není to o každém zásahu, a pokud bych zde veškeré okolnosti rozepisoval, bylo by to na několik stránek a ne každého to může zajímat. Každého zajímá to, že pokud má požár nebo jiný problém spadající do činnosti hasičů, tak za jak dlouho u něho budou. A vzhledem ke vzdálenostem profesionálních HZS od Kolovrat je pro zdejší a okolní obyvatele dobře, že zde naše jednotka je a funguje.

 

Jaký je výběr členů? Kolik si vydělají? Proč mi kvůli hasičům zdražili povinné ručení?

Výběr členů bych rozdělil do tří kategorií a ve stručnosti ke každé kategorii poskytnu info. První kategorií je zásahová jednotka. Jak už z názvu vyplývá, tato zasahuje, její členy vidíte v hasičských zásahových oblecích a technice. U zásahové jednotky je nutný výborný zdravotní stav, odvaha, psychická a fyzická odolnost, schopnost týmové práce a chuť se vzdělávat. Tato kategorie je nazývána represe nebo mokrá hasičina. Další kategorií je ta neviditelná činnost a tou je prezentace, organizace a výchova mládeže, takzvaná suchá hasičina. A tou třetí kategorií jsou vysloužilí členové, ženy, mládež a děti.

Co se týče financování členů, tak stručně odpovím. Dobrovolní hasiči jsou hasiči ZADARMO. Což znamená, že členové musí chodit do zaměstnání, aby přežili a dobrovolná hasičina je dnes už málokdy vidící se koníček. Riskovat pro někoho a za nic. Ale v tom je ta síla, že naše činnost není vyjádřena penězi a to je ctnost, co k dobrovolným hasičům patří.

Co se týče zdražení povinného ručení, tak to je věc politická a týká se to profesionálních hasičů a tím bych to uzavřel. Určitě si na internetu na příslušných stránkách státní instituce přečtete důvody. Všech členů, až na výjimky (když nevlastní nebo neprovozují auto), se zdražení dotklo.

 

Kolik členů mají SDH Kolovraty? Přijímají nové členy? Když chci být profesionálním hasičem, je to cesta přes dobrovolné hasiče?

SDH Kolovraty mají dohromady 67 členů, z nichž je 21 lidí v zásahové jednotce. Po dlouhé době můžu s radostí oznámit, že stav zásahové jednotky je naplněn a máme i další zájemce, které do zásahové jednotky z kapacitních možností nemůžeme přijmout, ale řešíme. Pro zájemce doporučuji mě kontaktovat na email níže.

Pro zájemce o povolání u HZS je velmi dobré a vhodné jít cestou přes dobrovolné hasiče. Pro případné zájemce, taktéž přes níže uvedený email.

 

Vím, že na vesnicích je tradice s dobrovolnými hasiči, ale pocházím z města a nevím jak třeba přispět nebo se podílet na akcích zdejších hasičů. Mám totiž zaměstnání, které vyžaduje hodně času, takže i kdybych chtěl jít do sboru, tak bych neměl čas, tak proto bych se chtěl nějak podílet.

Zdejší sbor se snaží pro občany připravovat zajímavé akce. Začneme tradičním plesem, který se koná v plesové sezóně na začátku roku, dále pálení čarodějnic, dále den kolovratských hasičů. Poté pořádáme akce pro školu, mateřskou školu. Co se týče přispívání nebo sponzorského daru na akci, případně přiložit ruku k dílu se vůbec nebráníme a vítáme.

Jedinou akcí, kdy obcházíme kolovratské obyvatele, je při zvaní na hasičský ples. Vždy je to týden před plesem a je to vesnická tradice nazývaná „zvaní“. Starousedlíci a znalí vědí, že tato tradice sloužila jako poděkování členům sboru za jejich obětavou práci a také lepšího seznámení s jednotlivými členy. Kolovraty máme rozdělené na jednotlivé zvací rajony a tak je jisté, že po letech se již vzájemně lidé se členy znají, což je dobře. Nejdojemnější pro nás je, když nás již vyhlíží staré babičky nebo dědové a mají připravené občerstvení a případně chtějí přispět na hasičský ples, na který stejně již nemohou přijít, ale pokud by hasič pohostinnost odmítl, velmi by je urazil. Vzhledem k tomu, že většina nově přistěhovaných obyvatelů tyto tradice nezná, a přitom by se ráda nějak aktivně podílela nebo se prostě s hasiči seznámila, sestavil jsem drobný návod na zvaní na hasičský ples:

 

Když zazvoní členové SDH Kolovraty u vašich dveří, tak jsou v hasičském stejnokroji nebo zásahovém obleku. Pozdraví vás, pozvou na ples. Zbytek je na vás, zda je pozvete dál, pohostíte, případně přispějete na hasičský ples. Hasiči nežebrají ani neštěrchají pokladničkou. Je to na vás. Zase z opačného pohledu je nepříjemné to, když se někdo chová arogantně, že jej obtěžují nějací podobní nabízeči atd.

Je nutné si uvědomit, že kolovratští hasiči jsou chloubou nás všech a skupina lidí ochotní kdykoliv pomoci komukoliv i s nasazením vlastního života.

 

Závěrem bych uvedl, že dobrovolní hasiči jsou něco jako vojenská jednotka, ale s tím, čím bojují, nejsou další vojáci na druhé straně, ale nevyzpytatelný živel, který nerespektuje žádné zákony či nařízení. Naším cílem je vrátit se vždy živí a zdraví zpátky ke svým tolerantním rodinám, což se nikdy vzhledem k nebezpečí nedá zaručit…

 

Ivo Hasalík, starosta SDH Kolovraty

Email: starosta.sdh-kololovraty@seznam.cz

 

Zařazeno v rubrice: Aktuality, Články