Článek Zpravodaj 1/2015

Vážené čtenářky, čtenáři,

dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámil s pohledem na uplynulý rok 2014.

Největší pozitivní věcí je naplněnost členské základny v zásahové jednotce. Léta jsem zde psal o problému v omlazení členské základny a nechuť nových občanů podílet se na této chválihodné činnosti. Nyní máme opačný problém, máme přeplněnost a některé budoucí členy v záloze. Snížení věkového průměru je příslibem do budoucna.

Nyní bych přešel k zásahům v roce 2014.

Je již několikaletým trendem, že hašení požárů ustupuje před technickými zásahy. Těch je opravdu mnoho. Jen zmíním: čerpání vody, odstraňování polomů stromů, poškozených částí střech při větrné smršti, dále zajištění po úniku PHM či oleje na pozemní komunikaci, odstraňování sněhových převisů a rampouchů z budov, likvidace obtížného hmyzu atd.

Vzhledem k tomu, že ve Zpravodaji chci jen stručně okomentovat a informovat o činnosti sboru dobrovolných hasičů Kolovraty, nebudu hasičské zásahy podrobně rozebírat, ale pro ty, které tyto informace zajímají, odkáži na web www.hasicikolovraty.cz, kde jsou informace detailní.

Vrátil bych se k zásahům ke konci roku, kdy v části Tehovičky došlo k požáru rodinného domku. Naše jednotka byla vyslána se zpožděním a na místo dorážela jako druhá hned za HZS Říčany. Při zásahu jsme zachránili jednu osobu, kterou byl nájemník zmíněného domu, který byl s nadýcháním převážen ZZS do nemocnice. Ihned vyvstaly polemiky proč to zpoždění, z jakého důvodu atd. Je fakt, že pro nás je velmi trapné odpovídat lidem na dotazy typu, kde jsme se zase flákali a podobně. Velkou iniciativu projevil starosta Mgr. Klecanda, kterého ihned zajímalo stanovisko příslušného vedení HZS hl. m. Prahy. Napětí mezi Kolovraty a HZS hl. m. Prahy zvýšil požár o několik dní později v prostoru parkoviště pod kostelem, kde se jednalo o  požár kontejneru na plast, kdy od ohně došlo k poškození fasády přilehlého domu. K tomuto případu nebyla naše jednotka vůbec vyrozuměna. Po schůzce s představiteli HZS hl. m. Prahy a starostou Kolovrat a představiteli SDH Kolovraty došlo k dohodě o větší spolupráci. No nechme se překvapit.

S panem starostou pracujeme na sestavení lepší informovanosti občanů, zlepšení akceschopnosti jednotky a dosahovém telefonu, který by pro občany v našem hasičském obvodu byl k dispozici, čímž by se předešlo výše uvedeným problémům. Nyní bych ještě uvedl, že pokud o něčem nevíme, nemůžeme vyjet.

 

Dalším ohlédnutím za rok 2014 je kroužek mladých hasičů. Po restrukturalizaci minulý rok vše šlape a s dětmi se posouváme od chův k instruktorům v hasičských činnostech. Sice pořád vládne stop stav, ale kroužek je pro veřejnost otevřený, tudíž není problém se dostavit s dítětem a podívat se nebo se po dohodě zapojit. Nejlépe je dopředu kontaktovat na mail starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz. Pro shrnutí: kroužek funguje v kalendářním roce, stejně jako školní rok, pravidelně každou středu od 17.15 – 19.00 h.

 

SDH Kolovraty se samozřejmě snaží i na poli kulturně společenském. Začátkem března je tradiční hasičský ples, dále pálení čarodějnic, poté i překvapení, které zde nebudu zmiňovat.

 

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem jménem SDH Kolovraty popřál v novém roce 2015, hodně zdraví, štěstí a radosti v životě.

 

Ještě pár informací na závěr:

Informace: www.hasicikolovraty.cz dále facebook hasicikolovraty.

Kontakt: starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz

 

 

Manuál jak se chovat, když přijdou hasiči zvát týden před konáním plesu:

 

Když zazvoní členové SDH Kolovraty u vašich dveří, tak jsou v hasičském stejnokroji nebo zásahovém obleku. Pozdraví vás, pozvou na ples. Zbytek je na vás, zda je pozvete dál, pohostíte, případně přispějete na hasičský ples. Hasiči nežebrají ani neštěrchají pokladničkou. Je to na vás. Zase z opačného pohledu je nepříjemné to, když se někdo chová arogantně, že jej obtěžují nějací podobní nabízeči atd.

Je nutné si uvědomit, že kolovratští hasiči jsou chloubou nás všech a skupina lidí ochotní kdykoliv pomoci komukoliv i s nasazením vlastního života.

 

Zařazeno v rubrice: Aktuality